Principerna för ett tryggare rum

Kabelmuseerna följer principerna för ett tryggare rum

Vi accepterar inte trakasserier eller diskriminering i Kabelmuseernas lokaler. Vi respekterar varandras olikheter och försöker att inte göra antaganden. Människovärdet är odelbart och tillhör alla.

Kabelmuseerna är en plats där du får tveka och ställa frågor. Vi kan och får respektfullt vara oense med varandra. Otillbörligt beteende åtgärdas alltid och tolereras inte.

Om du upplever eller märker beteende som bryter mot principerna i våra lokaler, anmäl det till kundtjänsten eller någon annan av Kabelmuseernas personal. En ansvarig person är alltid närvarande vid offentliga tillställningar.