Tillgänglighet

Tillgänglig entré och passage I utrymmena

Huvudentrén till Kabelmuseerna nås via en ramp (lutning på ca 9 %). Dörrarna till höger öppnas med en knapp. Vid behov kan man få hjälp av vaktmästaren (tel. 040 1922 300). Assistenter har gratis inträde.

Det finns också en ramp vid ingången på Tehtaanmyymälä sida. Inga automatiska dörrar.

Fotografiska museet ligger på bottenvåningen och första våningen, Teatermuseet på andra våningen och Hotell- och restaurangmuseet på tredje våningen. Tillgång till våningarna med hiss. Utställningarna är huvudsakligen tillgängliga för rullstolar. Det enda undantaget är scenen och omklädningsrummet på Arkadiateater i Teatermuseet, där en utställningsövervakaren kommer att installera ramper för tillträde.

Ledarhundar och assistanshundar

Ledarhundar och assistanshundar är välkomna i museet.

Tjänster för synskadade

En teckentolkad workshop och en assisterande guide är tillgängliga på Teatermuseet efter överenskommelse.

Teleslinga

Det finns ingen teleslinga i museerna.

Rullstol

En rullstol kan lånas på Kabelfabriken. Information på Glasgården Info.

Tillgängliga parkeringsplatser

Det finns två tillgängliga parkeringsplatser på Kabelfabrikens innegård, nära trappa D, där parkeringen är begränsad till fyra timmar. Platserna är 295 cm och 305 cm breda. Längs Tammasaarenkatu, nära museernas ingång, finns det två tillgängliga parkeringsplatser som vetter mot gatan.

Tillgänglig toalett

Tillgängliga toaletter finns i den nedre lobbyn och i Teatermuseets utställningsrum på andra våningen. Toaletten i den nedre lobbyn har ett fritt utrymme bredvid sitsen på båda sidor. På Teatermuseets toalett till höger om sätet.

Toaletterna i Kabelmuseerna är könsneutrala.

På toaletten i entréns lobby finns det en bricka för blöjbyte, en potta och en barnstol för små barn.

Rastplatser

Stolar för att vila finns i Kablemuseernas entréhall och i utställningshallarna. Du kan låna en lättviktig hopfällbar stol som du kan ta med dig på turen.

Luktkänslighet

Parfymer används i Hotell- och restaurangmuseets utställningsutrymmen.